ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 1443 0765

เฟืองโซ่

ติดต่อผู้ขาย


เฟืองโซ่ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญชิ้นหนึ่งในระบบโซ่ส่งกำลัง โดยเฟืองโซ่มีลักษณะเป็นทรงกลม มีรูตรงกลาง ตรงขอบโดยรอบเป็นฟันเฟือง เฟืองโซ่ถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของยานพาหนะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น จักรยาน จักรยานยนต์ รถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักรอื่นๆ เป็นต้น

ผลิตและจำหน่ายเฟืองโซ่

สินค้าที่เกี่ยวข้อง