ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 1443 0765

เฟืองสะพาน (RACKS)

ติดต่อผู้ขาย


เฟืองสะพาน มีหน้าที่ในการช่วยเปลี่ยนทิศทางของการเคลื่อนที่จากลักษณะการหมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นหรือการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา ซึ่งลักษณะของเฟืองสะพานเป็นแท่งยาวตรง มีฟันเฟืองอยู่ด้านบนขบอยู่กับส่วนที่เป็นฟันเฟือง

ผลิตและจำหน่ายเฟืองสะพาน (RACKS)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง