ติดต่อเรา:
สายด่วนได้ที่: +668 1443 0765

เฟืองดอกจอก

ติดต่อผู้ขาย


เฟืองดอกจอก เป็นเฟืองสองตัวที่ขบกัน และมุมระหว่างเพลาทั้งคู่นั้นเป็นมุมตั้งฉาก

ผลิตและจำหน่ายเฟืองดอกจอก

สินค้าที่เกี่ยวข้อง